TRBOR

2018 yılında temelleri atılan TRBOR, Ülkemizin en değerli yeraltı kaynaklarından birisi olan bor mineralinin; global standartlarda, yüksek teknoloji ile donatılmış tesislerde katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi hedefi ile Ar-Ge ve Ür- Ge çalışmaları yapmaktadır.

ORTAKLAR

PAYDAŞLAR